Programma

Ministerie van Huh? Juridische zaken

Laaggeletterden kunnen soms moeilijk mee doen met onze maatschappij. Vaak wordt het probleem teruggelegd bij de betrokkenen zelf. Het Ministerie van Huh benadert het anders;  laaggeletterdheid als een organisatieprobleem. Wat kunnen organisaties doen, om de gevolgen van laaggeletterdheid te beperken?

‘Juridisch moet het wel kloppen!’ Een vaak gehoorde kreet in publieke communicatie. Maar is het wel zo dat alles juridisch moet kloppen? Maken we zaken niet onnodig ingewikkeld? Op welke manieren zorgen we dat de boodschap wel klopt maar ook begrepen wordt? Wat is het spanningsveld tussen jurist, professionals en klanten? Een mooie middag met tenenkrommende voorbeelden.

Met het nieuwe programma ‘Huh wat bedoelt u’ geeft Breda veerkracht aan alle laaggeletterden. Vier verdiepende workshops gaan in op laaggeletterdheid in combinatie met juridisch jargon, beeldtaal, klantenservice en veiligheid. Tijdens deze workshops worden ervaringen van deelnemers gedeeld en komen experts aan het woord. Er is terugkoppeling door laaggeletterden. De opgedane kennis en ervaring wordt verwerkt in het ‘Huh wat bedoelt U’ programma.

Deze workshop zit VOL!
Meer informatie: https://sub.huhwatbedoeltu.nl/huh