Programma

Ministerie van Huh? Veiligheid en taal op de werkvloer

Laaggeletterden kunnen soms moeilijk mee doen met onze maatschappij. Vaak wordt het probleem teruggelegd bij de betrokkenen zelf. Het ‘Ministerie van Huh’ benadert het anders; laaggeletterdheid als een organisatieprobleem. Wat kunnen organisaties doen, om de gevolgen van laaggeletterdheid te beperken?

In productie en logistieke organisaties is veiligheid voor medewerkers en omgeving essentieel. Maar het zijn niet de regelgeving en protocollen die het werk veiliger maken. Het zijn juist de organisaties en ondernemingen die de vertaling weten te maken naar de medewerkers. Want hoe weet je dat de boodschap ook echt begrepen is? Ga je kennis trainen of juist gedrag en hoe dan? Hoe maak je visuele vertalingen en begrijpt iedereen die wel?’

Met het nieuwe programma ‘Huh wat bedoelt u’ geeft Breda veerkracht aan alle laaggeletterden. Vier verdiepende workshops gaan in op laaggeletterdheid in combinatie met juridisch jargon, beeldtaal, klantenservice en veiligheid. Tijdens deze workshops worden ervaringen van deelnemers gedeeld en komen experts aan het woord. Er is terugkoppeling door laaggeletterden. De opgedane kennis en ervaring wordt verwerkt in het ‘Huh wat bedoelt U’ programma.

Deze workshop zit VOL!
Meer informatie: https://sub.huhwatbedoeltu.nl/huh