Programma

Ministerie van Huh? Breda Eenvoudig

Laaggeletterden kunnen soms moeilijk mee doen met onze maatschappij. Vaak wordt het probleem teruggelegd bij de betrokkenen zelf. Het Ministerie van Huh benadert het anders;  laaggeletterdheid als een organisatieprobleem. Wat kunnen organisaties doen, om de gevolgen van laaggeletterdheid te beperken?

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst komen de partners van Breda Eenvoudig bij elkaar om de oogst van de vier workshops met elkaar te bespreken en de vervolgstappen op een rijtje te zetten. Vertegenwoordigers van organisaties die ook plannen hebben om hun communicatie eenvoudiger te maken zijn welkom om te delen in de opbrengsten van het Ministerie van Huh.

Met het nieuwe programma ‘Huh wat bedoelt u’ geeft Breda veerkracht aan alle laaggeletterden. Vier verdiepende workshops gaan in op laaggeletterdheid  juridisch jargon, beeldtaal, klantenservice en veiligheid. Tijdens deze workshops worden ervaringen van deelnemers gedeeld en komen experts aan het woord. Er is terugkoppeling door laaggeletterden. De opgedane kennis en ervaring wordt verwerkt in het ‘Huh wat bedoelt U’ programma.

Deze workshop zit VOL!
Meer informatie: https://sub.huhwatbedoeltu.nl/huh