Culturele ANBI

ANBI gegevens Graphic Matters
laatste update 20 april 2020

Stichting Graphic Matters heeft ten doel het organiseren en produceren van culturele activiteiten, zoals exposities, lezingen, kunsteducatie, workshops, kunstwerken in de openbare ruimte en festivals. Deze activiteiten vergroten de publieke aandacht voor visuele communicatie in de ruimste zin van het woord. De stichting is werkzaam onder de merknamen Graphic Matters, Blind Walls Gallery en 3sec.gallery.

RSIN NL818659579

Contactgegevens
info@graphicmatters.nl
+31 76 8879935

Hoornwerkstraat 1
4814AN Breda

Hoofdlijnen beleidsplan
In de periode 2017-2020 ontvingen we voor het eerst meerjarige ondersteuning vanuit de
Gemeente Breda. Hierdoor zijn in deze periode belangrijke stappen gezet:

 • naamswijziging van Graphic Design Festival Breda naar Graphic Matters als opmaat naar
  een sterk merk dat meer is dan een tweejaarlijks festival,
 • organisatie opbouw van freelancers naar vaste medewerkers (2020: 5,6 “e totaal),
 • professionalisering en uitbreiding van Blind Walls Gallery (Impulsgelden van Kunstloc
  2019-2020),
 • opzet van een zakelijk netwerk (ontwikkelproject Brabant C 2019),
 • groter bereik en meer impact bij de doelgroepen,
 • significant meer persaandacht en social media bereik.

Het beleidsplan voor de periode 2021-2024 bouwt verder op deze resultaten. Door activiteiten die nu incidenteel plaatsvinden te structureren en door te ontwikkelen kunnen we in de periode 2021-2024 een aanbod met grotere impact aanbieden. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Graphic Matters festival wordt grootser en vindt weer plaats in het voorjaar van de even
  jaren,
 • doorlopend artistiek research en presentatie programma onder de naam Graphic Matters
  Lab,
 • jaarlijks vier masterclasses voor ontwerpers,
 • jaarlijks twee tot drie talkshows,
 • doorlopend educatieprogramma voor MBO studenten in Nederland en BelgiĆ«,
 • terugkerend educatieprogramma voor HBO studenten in Nederland en Europa,
 • talenthub waar jonge organisatoren, marketeers of curatoren de kans krijgen ervaring op te doen,
 • elke twee jaar een opdracht voor een regionale ontwerper om onze identiteit vorm te geven,
 • jaarlijks een artist-in-residence uitwisseling met een IMAGE partner,
 • bestuursuitbreiding inclusief ervaringsplaats voor jonge bestuurder,
 • regelmatig programma gericht op de zakelijke markt en uitbreiding van ons netwerk,
  productontwikkeling gericht op verkoop.

Naast een cultureel programma heeft Graphic Matters ook een economische agenda. Met dit programma wordt de creatieve industrie gestimuleerd tot innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven. Alle activiteiten worden gefinancierd uit een mix van inkomsten bestaande uit subsidies, giften en omzet uit verkoop en opdrachten.

Bestuurders
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en bestaat uit:
Hajo Doorn – voorzitter
Kristel Zegers – secretaris
Thijs Torreman – penningmeester

In 2021 wordt het bestuur aangevuld met twee extra leden. Momenteel is het bestuur onbezoldigd. Vanaf 2021 ontvangen bestuursleden vacatiegelden voor bijgewoonde vergaderingen.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van werknemers, zzp-ers en deelnemende ontwerpers houden we de Fair Practice Code in acht. Voor medewerkers hanteren we een eigen loongebouw dat ruim binnen door de overheid gestelde normen valt.

Verslagen van activiteiten
Download jaarverslag 2019
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2017

Financieel verantwoording
Jaarrekeningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Download jaarrekening 2019
Download jaarrekening 2018
Download jaarrekening 2017