AI AI AI.. inspiratiedossier

Kunstmatige Intelligentie – van middeleeuwse robots tot neurale netwerken

Een selectie hoofdstukken uit een bundeling over AI. Van ethische kwesties tot aan computerkunst en design. 

In ‘Kunstmatige Intelligentie’ worden op chronologische volgorde de technische en culturele mijlpalen die ons tot dit moment in de ontwikkeling van AI hebben gebracht helder uiteengezet. Van de middeleeuwse automata tot de bedreiging die op hol geslagen AI-software kan vormen voor de mens.

Inleiding

Machinaal leren

De Ethiek van AI

Computerkunst en DeepDream

Adversarial Patches

Kunstmatige Intelligentie – Clifford A. Pickover (2019)

Clifford A. Pickover

BOEK — Kunstmatige Intelligentie - Van middeleeuwse robots tot neurale netwerken: een chronologisch overzicht, 2021, Librero.

Meer inspiratie