Nieuws

Nieuws
Het nieuwe jaarprogramma van Graphic Matters

Op donderdag 26 januari presenteerden we in de Grote Kerk Breda ons nieuwe jaarprogramma aan partners en relaties. Lees hier wat er komend jaar staat te gebeuren!

Vanaf dit jaar presenteren we een programma in een jaarlijks terugkerend stramien. Hierdoor kunnen we ons beter verbinden aan ons publiek, het onderwijs, partners en fondsen. Tussen 2008 en 2019 organiseerden we 7 edities van Graphic Matters (tot 2016 Graphic Design Festival Breda). Hieruit volgden tientallen internationale presentaties; van lezingen tot museale exposities. Maar deze tweejaarlijkse opzet zat de ontwikkeling van de organisatie in de weg, en de relatie met het onderwijs was hierdoor lastig te onderhouden.

Wel kregen honderden jonge ontwerpers een podium, of ontwikkelden ze hun skills, wat zorgde voor een positieve invloed op hun praktijk. In de loop der jaren werd duidelijk dat onze passie ligt bij maatschappelijke betrokken, visueel eigenzinnige en kritische ontwerpers. Steeds minder vaak toonden we commerciële opdrachten. De aandacht verschoof naar het tonen van zelf geïnitieerde projecten. De afgelopen jaren werkten we samen met ontwerpers als co-producent om deze projecten een stap verder te brengen. 

Na de editie in 2019 namen we tijd om te reflecteren en na te denken over een andere opzet. Door covid duurde deze periode langer dan gepland. Maar experimenteren was wel mogelijk. Dit leidde tot nieuwe presentatievormen en een werkwijze die meer ruimte biedt aan de artistieke ontwikkeling van de makers waarmee we werken. 

Zoals in voorgaande jaren staat de kracht van visuele communicatie nog steeds centraal. We richten ons op twee doelgroepen; de ontwerpers van visuele cultuur, we inspireren en motiveren hen nog beter te worden. En hun overwegend jonge publiek; met name de generatie die nu opgroeit en erg bekend is met beeld, maar onvoldoende bewust is van de kracht en impact ervan.

Foto door Joost van Asch

Activiteitenprogramma
In ons programma ligt de focus op presentatie, kennisdeling en talentontwikkeling. Komend voorjaar presenteren we een expositie rondom een actueel en internationaal thema met werk van verschillende makers. Hiertoe behoort een randprogramma met introducties, workshops en lezingen wat voor zowel jongeren als ontwerpers interessant is. 

In de vorm van een Open Call organiseren we een postercompetitie voor mbo- en hbo-studenten op basis van een actueel maatschappelijk thema. 

Dit jaar organiseren we voor de derde keer onze Summer School. Jonge ontwerpers uit heel Europa kunnen deelnemen aan vier masterclasses gegeven door internationale ontwerpers. Naast een hoop gezelligheid, ontwikkelen de deelnemers hun vaardigheden en leren ze andere jonge ontwerpers kennen. 

In de 3sec.gallery kun je dit jaar weer vier verschillende poster-exposities bewonderen, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen passeren. Jonge, internationale ontwerpers krijgen op deze plek de ruimte om te experimenten. Eens per jaar zijn de posters uit de 3sec.gallery te koop tijdens onze Poster Sale. Hierdoor belanden jaarlijks zo’n 150 posters in huizen door het hele land. 

Het komende jaar gaan we ons nog meer focussen op het creëren van online content, het educatieprogramma, co-producties en onze landelijke en internationale positie. 

Kick-off
Van tweejaarlijks festival naar een doorlopende programmering: een bijzondere verandering die we donderdag 26 januari al vierden met onze partners. Ontwerper Richard Niessen verzorgde een lezing en kondigde het eerste project aan. Graphic Matters oprichter Dennis Elbers lichtte het jaarprogramma toe, dat hierboven in grote lijnen is terug te lezen. Daarnaast presenteerden we de gelimiteerde oplage van onze koppermaandagprent. Drie bijzondere werken door ontwerper Henk Cornelissen werden gereproduceerd, je kunt deze gesigneerde en genummerde prints bestellen in onze webshop. 

Foto door Joost van Asch

Blijf ons volgen om op de hoogte te blijven van alles dat er speelt, we nemen je graag mee! 

Auteur info

Anne

Content & creation