Nieuws

Op zoek naar 1000 handschriften

In het teken van 1000 jaar Brabants Kloosterleven presenteert Graphic Matters de reizende installatie Scriptorium, ontworpen door studio Autobahn. Scriptorium verzamelt de komende maanden duizend handschriften op diverse Brabantse locaties. De handschriften worden omgezet in digitale lettertypes.

Middeleeuwse monniken droegen bij aan de beschikbaarheid en verspreiding van kennis door in scriptoria manuscripten over te schrijven. Om teksten beter leesbaar te maken, ontwikkelden ze handschriften en leestekens. Met illustraties werden teksten beter begrijpbaar gemaakt. Tegenwoordig is dit het werk van grafisch ontwerpers. Vanuit een passie voor deze gedeelde geschiedenis werkt Graphic Matters mee aan de viering van 1000 jaar Kloosterleven in Brabant.

Net als de monniken zetten de ontwerpers zich met dit project in voor de minder kansrijken in onze samenleving. Voor deze gelegenheid ontwikkelde ontwerpstudio Autobahn een bijzondere installatie: Scriptorium. Hiermee worden de komende maanden duizend handschriften verzameld. De verzamelde handschriften worden gebruikt voor het ontwerp van een nieuw lettertype voor straatkrant Sammy. Dit zal vanaf het decembernummer worden toegepast. 

Ook wordt ieder verzameld handschrift omgezet in een digitaal lettertype. Dit lettertype kunnen  deelnemers downloaden op scriptorium.graphicmatters.nl en voor eigen gebruik toepassen bij tekstverwerking of webontwerp. 

In de installatie komen erfgoed, design, taal en technologie samen dankzij de samenwerking met diverse Bredase bedrijven. Zo automatiseerde Handpicked Labs het systeem waarmee de handschriften worden omgezet in digitale lettertypes. Ook gaan zij aan de slag met Machine Learning bij het ontwerp van het nieuwe font voor straatkrant Sammy. 

De website waarop deelnemers hun eigen lettertype kunnen downloaden is ontwikkeld door Burg, Burg. De installatie is gebouwd door Marc Spaapen. NPN Drukkers levert speciale gecodeerde vellen waarop deelnemers met verschillende soorten pennen kunnen schrijven.

Het reizende scriptorium strijkt tussen 21 augustus en 1 december neer op diverse Brabantse locaties, waaronder de Lochal in Tilburg, Huis 73 in ‘s-Hertogenbosch en festival Op de grens in Roosendaal.

Scriptorium wordt mogelijk gemaakt door 1000 jaar Brabants Kloosterleven (Provincie Noord-Brabant), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Breda.

Op de website https://scriptorium.graphicmatters.nl/ is meer informatie te vinden over het project en de verschillende data en locaties. 

Auteur info

Dennis

Director/founder Graphic Matters.

Deze events vind je misschien interessant