Nieuws

Digital detox in Breda

Zelden kom je nog iemand tegen zonder mobiele telefoon bij of in de hand. Bij het bushokje of in het park kun je de mensen zonder telefoon tegen hun neus gedrukt vaak op 1 hand tellen. Om jongeren weer los te laten komen van hun telefoons, stelt Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, in samenwerking met NOVI*, 30.000 euro subsidie beschikbaar voor een unieke digital-detox pilot in de Bredase binnenstad. De pilot is een samenwerking van Graphic Matters, het Rotterdamse social design bureau Afdeling Buitengewone Zaken en de Gemeente Breda.

 

Het doel van de pilot is om te ontdekken hoe we buiten los kunnen komen van onze telefoons, zodat er eerder onverwachte ontmoetingen en gesprekken kunnen ontstaan. Ook wil Gemeente Breda weten hoe de (inrichting van) de publieke ruimte kan bijdragen aan vitalere steden en dorpen.

De pilot zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers van Breda bewust worden van hun telefoongebruik in de publieke ruimte. Het zal bijvoorbeeld aansporen om de telefoon op stil of uit te zetten, en op een andere manier oog te hebben voor de omgeving en zichzelf.

Daan Quaars, wethouder digitalisering: ‘Wat gaaf dat het Stimuleringsfonds geld beschikbaar stelt voor digital detoxing bij jongeren. In Breda gaan we voor digitalisering, vanuit het perspectief dat digitalisering waarde toe moet voegen aan ons leven. Als tegenhanger van de digitale drukte van alledag hebben we dus ook aandacht voor digitale detox. Want hoe waardevol is het om soms bewust uit te tunen en met iemand een spontaan praatje te maken in het park. Iemand die je digitaal nooit zou ontmoeten in jouw algoritme bubbel van gelijkgestemden. Dat verbreed je horizon, opent je blik en draagt bij aan begrip voor elkaar.’

Door de pandemie heeft de openbare ruimte het afgelopen anderhalf jaar nóg meer betekenis gekregen voor inwoners van de stad. Het gebrek eraan, of ander gebruik ervan heeft doen realiseren welk belang de buitenruimte kan hebben.

“De ontwikkeling van bewuste interventies om in die publieke ruimte (digitaal) te ontkoppelen vormt voor ontwerpers een spannende uitdaging. En levert inzichten op over hoe we in de toekomst de openbare ruimte kunnen ontwerpen” – Dennis Elbers (oprichter Graphic Matters)

Jan Belon van Afdeling Buitengewone Zaken vult aan: “Het is een sterk signaal dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie dit initiatief met een nadruk op social design en ontwerpend onderzoek, honoreert naast een reeks architectonische projecten. Dit laat zien dat er binnen ontwikkeling van de NOVI ruimte is voor een nieuw perspectief gericht op experiment en participatie”.

Het is de bedoeling dat de pilot gaat leiden tot een meerjarige aanpak waarbij Graphic Matters en Gemeente Breda jaarlijks een ontwerpbureau of -collectief uitnodigen om experimenten in de openbare ruimte te ontwikkelen. Als allereerste is Afdeling Buitengewone Zaken gevraagd.

De pilot bestaat uit 3 fasen:
Fase 1 (sep 2021) bestaat uit het ophalen van inzichten bij jongeren: wat is onthaasting? Wat betekent ontmoeting voor jou? Hoe ervaar je een digitale detox? Waar liggen aanknopingspunten in de publieke ruimte?

In fase 2 (okt-dec, 2021) gaat Afdeling Buitengewone Zaken met een ‘Conversation Piece’ (fysiek object in de openbare ruimte) in gesprek met jongeren en bewoners. Dit doen ze samen met ambtenaren en beleidsmakers zodat zij uit eerste hand ervaringen op doen.

En daarna worden in fase 3 (jan-mei, 2022) verschillende concepten ontwikkeld die als experiment ingezet worden om de digitale balans in de binnenstad aan te pakken.

*Nationale Omgevingsvisie

Coverfoto door Rosa Meininger Fotografie

 

Auteur info

Ailis

Taking care of communication at Graphic Matters.