Culturele ANBI

ANBI gegevens

laatste update 28 juli 2023

In 2015 heeft de belastingdienst de status ‘culturele Algemeen Nut Beoogende Instelling’ toegekend aan Stichting Graphic Matters.

 • Doelstelling

  Stichting Graphic Matters heeft ten doel het organiseren en produceren van culturele activiteiten, zoals exposities, lezingen, kunsteducatie, workshops, kunstwerken in de openbare ruimte en festivals. Deze activiteiten vergroten de publieke aandacht voor visuele communicatie in de ruimste zin van het woord.

  De stichting is werkzaam onder de merknamen Graphic Matters, Blind Walls Gallery (vanaf 01-01-2021 is dit een aparte stichting) en 3sec.gallery.

 • Gegevens

  Terheijdenstraat 1
  4811AW Breda

  info@graphicmatters.nl
  +31 76 8879935

  RSIN NL818659579
  BTW NL818659579B02
  KVK 20134813
  IBAN NL91RABO0139235418

 • Hoofdlijnen beleidsplan

  In de periode 2021-2024 ontvangen we meerjarige ondersteuning vanuit de Gemeente Breda. Na zeven festivals, tientallen incidentele projecten en meerdere internationaal reizende exposities ontwikkelt Graphic Matters zich in deze periode van festival naar platform. Vanaf 2021 bieden we een doorlopend programma. Hierin is meer ruimte voor artistiek onderzoek, inhoudelijke verdieping, opdrachten voor makers en gerichter bereik van doelgroepen. Daarnaast biedt het doorlopende programma meer continuïteit voor de organisatie en stakeholders.

  Graphic Matters maakt het werk van visueel eigenzinnige, maatschappelijk betrokken en/of sociaal kritische vormgevers zichtbaar. Met een beleefbare programmering prikkelen we vakgenoten en jongeren om kritisch te kijken naar visuele cultuur. Met presentaties in een openbare context creëren we ruimte voor dialoog. Daarnaast bieden we hen de kans om kennis en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen.

  Door ontwerpers en jongeren bewust te maken van de kracht en invloed van ontwerp, dragen we bij aan de kwaliteit van hedendaagse visuele communicatie. Goed (leren) kijken en verbeelden is net zo belangrijk als lezen en schrijven. Door visuele geletterdheid te stimuleren, bevorderen we verbinding, zelfredzaamheid en gelijkheid in de samenleving.

 • Bestuurders

  Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en bestaat uit:
  Rinske Brand – voorzitter
  Peter van der Aalst – secretaris
  Martijn Blom – penningmeester
  Janouk Kloosterboer – lid
  Nadine Roestenburg – lid

 • Beloningsbeleid

  Bij de beloning van werknemers, zzp-ers en deelnemende ontwerpers houden we de Fair Practice Code in acht. Voor medewerkers hanteren we een eigen loongebouw dat ruim binnen door de overheid gestelde normen valt. Vanaf 2021 ontvangen bestuursleden vacatiegelden voor bijgewoonde vergaderingen

 • Verslagen van activiteiten

  Download jaarverslag 2022
  Download jaarverslag 2021
  Download jaarverslag 2020
  Download jaarverslag 2019
  Download jaarverslag 2018
  Download jaarverslag 2017

 • Financiële verantwoording

  Jaarrekeningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
  Download jaarrekening 2022
  Download jaarrekening 2021
  Download jaarrekening 2020
  Download jaarrekening 2019
  Download jaarrekening 2018
  Download jaarrekening 2017