Culturele ANBI

ANBI gegevens Graphic Matters
laatste update 16 juli 2021

Stichting Graphic Matters heeft ten doel het organiseren en produceren van culturele activiteiten, zoals exposities, lezingen, kunsteducatie, workshops, kunstwerken in de openbare ruimte en festivals. Deze activiteiten vergroten de publieke aandacht voor visuele communicatie in de ruimste zin van het woord. De stichting is werkzaam onder de merknamen Graphic Matters, Blind Walls Gallery (vanaf 01-01-2021 is dit een aparte stichting) en 3sec.gallery.

RSIN NL818659579

Contactgegevens
info@graphicmatters.nl
+31 76 8879935

Terheijdenstraat 1
4811AW Breda

Hoofdlijnen beleidsplan
In de periode 2021-2024 ontvangen we voor het eerst meerjarige ondersteuning vanuit de Gemeente Breda. Hierdoor zijn in deze periode belangrijke stappen gezet:

 • naamswijziging van Graphic Design Festival Breda naar Graphic Matters als opmaat naar een sterk merk dat meer is dan een tweejaarlijks festival,
 • organisatie opbouw van freelancers naar vaste medewerkers,
 • professionalisering, uitbreiding en verzelfstandiging Blind Walls Gallery (Impulsgelden van Kunstloc 2019-2020),
 • opzet van een zakelijk netwerk (ontwikkelproject Brabant C 2019),
 • groter bereik en meer impact bij de doelgroepen,
 • significant meer persaandacht en social media bereik.

Het beleidsplan voor de periode 2021-2024 bouwt verder op deze resultaten. Na zeven festivals, tientallen incidentele projecten en meerdere internationaal reizende exposities ontwikkelt Graphic Matters zich van festival naar platform. Vanaf 2021 bieden we een doorlopend programma onder de naam Graphic Matters Lab. Hierin is meer ruimte voor artistiek onderzoek, inhoudelijke verdieping, opdrachten voor makers en gerichter bereik van doelgroepen. Daarnaast biedt het doorlopende programma meer continuïteit voor de organisatie en stakeholders. 

We bieden ontwerpers de kans zelf geïnitieerde projecten, hun talent en attitude verder te ontwikkelen door middel van onderzoek, presentatie en samenwerking. Hiermee bieden we hen nieuwe kansen op het gebied van kennisontwikkeling, bereik en impact.

Jaarlijks staat een actueel statement centraal waar vanuit de (maatschappelijke) impact van visuele communicatie onderzocht, gestimuleerd en gepresenteerd wordt. Dit doen we in projecten samen met partners die een aanvullende waarde hebben op gebied van publieksbereik, opdrachtgeverschap of inhoudelijke verdieping. 

Via de strategisch gekozen partners bereiken we niet alleen ontwerpers, maar ook professionals in aanpalende domeinen, potentiële opdrachtgevers en een publiek van leken. Bij voorkeur bereiken we dit publiek op toegankelijke locaties zoals de openbare ruimte en bij festivals. 

De verschillende programma onderdelen vormen samen een ontwerpend onderzoek naar de invloed van actuele maatschappelijke thema’s op grafisch ontwerp en vice versa. De transitie van festival naar platform heeft de volgende voordelen:

 • meer ruimte voor artistieke ontwikkeling van ontwerpers,
 • directe reflectie op de impact van verbeelding,
 • vaker verdieping bieden aan professionals,
 • structureel visuele geletterdheid stimuleren,
 • goed opdrachtgeverschap faciliteren.

Bestuurders
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en bestaat uit:
Hajo Doorn – voorzitter
Kristel Zegers – secretaris
Martijn Blom – penningmeester
Janouk Kloosterboer – lid
Nadine Roestenburg – lid

Vanaf 2021 ontvangen bestuursleden vacatiegelden voor bijgewoonde vergaderingen.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van werknemers, zzp-ers en deelnemende ontwerpers houden we de Fair Practice Code in acht. Voor medewerkers hanteren we een eigen loongebouw dat ruim binnen door de overheid gestelde normen valt.

Verslagen van activiteiten
Download jaarverslag 2020
Download jaarverslag 2019
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2017

Financieële verantwoording
Jaarrekeningen worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Download jaarrekening 2020
Download jaarrekening 2019
Download jaarrekening 2018
Download jaarrekening 2017