Programma

Ministerie van Huh? Klantgerichtheid

Laaggeletterden kunnen soms moeilijk mee doen met onze maatschappij. Vaak wordt het probleem teruggelegd bij de betrokkenen zelf. Het Ministerie van Huh benadert het anders;  laaggeletterdheid als een organisatieprobleem. Wat kunnen organisaties doen, om de gevolgen van laaggeletterdheid te beperken?

Wat is het effect van service op iemand die laaggeletterd is? Hoe weet je dat service ook begrepen/afgenomen wordt? Hoe meet je dat? En als er iemand buiten de boot valt hoe kun je dat oplossen? Wie heeft een goed voorbeeld uit de eigen organisatie? En wat gaan we nooit meer doen?

Met het nieuwe programma ‘Huh wat bedoelt u’ geeft Breda veerkracht aan alle laaggeletterden. Vier verdiepende workshops gaan in op laaggeletterdheid in combinatie met  juridisch jargon, beeldtaal, klantenservice en veiligheid. Tijdens deze workshops worden ervaringen van deelnemers gedeeld en komen experts aan het woord. Er is terugkoppeling door laaggeletterden. De opgedane kennis en ervaring wordt verwerkt in het ‘Huh wat bedoelt U’ programma.

Deze workshop zit VOL!
Meer informatie: https://sub.huhwatbedoeltu.nl/huh